DÜNYADA YAYINLANAN İLK ve EN 

DOĞRU BİLGİ İÇEREN

OSMANLI İMPARATORLUĞU KAĞIT PARALARI KİTABI

1259 - 1334 / 1840 - 1918 Yılları Arasında Kullanılan Kağıt Paraların ve Kağıt Para Yerine kullanılan Diğer Araçların Tümünü İçeren Kaynak Eser

 

THE ONE AND ONLY IN THE WORLD WITH FULL AND ACCURATE CONTENT

OTTOMAN EMPIRE BANKNOTES BOOK

A Documantary Book About Ottoman Empire Banknotes and Other Currrencies been used between the years 1840-1918 (AH 1259-1334) 

 

 

 

DEVLET BASIMI PARALAR

Abdülmecid Dönemi Paraları

Abdülaziz Dönemi Paraları

V. Murad Dönemi Paraları

Abdülhamid Dönemi Paraları

Mehmed Reşad Dönemi Paraları

Vahdeddin Dönemi Paraları

Osmanlı Bankası Emisyonları

Pul Paralar

Eski Yazı Cumhuriyet Banknotları

 

Spesimenler

Erörler

İptaller

Sahteler

 

DİĞER NAKİT ARAÇLARI

Para Yerine Kullanılan Tahviller

Belediye Paraları

Kağıt Jetonlar

Yabancı Paralar

 

PARALARIN ÜZERİNDEKİ

Tuğralar

Mühürler

İmzalar

Osmanlı Bankası Damgaları

Emisyon Damgaları

Filigranlar

Cirolar

 

Maliye Nazırları

Eski Türkçe Rakam ve Tarihler

Hicri-Rumi-Miladi Takvim Dönüşümü

 

 

217 x 305 x 17 mm

1,25 Kg

 

STATE ISSUES

Period of Abdulmecid

Period of Abdulaziz

Period of  V. Murad

Period of Abdulhamid

Period of Mehmed Resad

Period of Vahdeddin

Banknotes of The Ottoman Bank

Postal Stamp Currencies

Republic Banknotes in Ottoman

 

Specimens

Erors

Annulments

Counterfeiths

 

OTHER CURRENCIES

Bonds Used As Currencies

Municipal Issues

Paper Tokens

Foreign Currencies

 

ON THE NOTES

Toughras

Seals

Signatures

Ottoman Bank Stamps

Emission Stamps

Watermarks

Endorsements

 

Finance Minizters

Dates and Numbers in Ottoman

Calender Conversions

 

 

 

 

 

 

 

İçindeki Bölümlerden Örnekler İçin Tıklayınız

 

 

Click for the Samples of the Content

 

Yazarlar:

Mehmet S.Tezçakın & Güçlü Kayral 

Authors:

Mehmet S.Tezçakın & Güçlü Kayral 

 

Sipariş ve İletişim için

For your orders and questions

 

info@ottomanbanknotes.com

 

Mehmet S. Tezcakin :

Divanyolu Cad. No: 12 Sultanahmet İstanbul

+90 212 513 74 54     +90 532 321 06 80

 

Guclu Kayral : 

+ 90 212 215 32 00     +90 532 286 27 14

 

Kargo Ücretleri

(İadeli taahhütlü uçak gönderisi)

 

Türkiye içi: 6 YTL

Avrupa: 25 Euro

Amerika: 30 USD

Avusturalya: 32 USD

Uzak Doğu: 32 USD

 

Shipping Costs

(First Class Registered Mail)

 

Turkey: 6 YTL

Europe: 25 Euro

America: 30 USD

Australia: 32 USD

Far East: 32 USD

 

   

x