BOOKS  

 

 

 

 

TURKIYE’DE KAGIT PARA Oktay Yenal Belgelerle Turk Tarihi Dergisi, Mayıs 1970, Sayi 32
PARA ve BANKA Hazim Atif Kuyucak T.C. Maarif Vekilligi Siyasal Bilgiler Okulu Yayinlari, Cilt 1, Istanbul, 1939
OSMANLI IMPARATORLUGU’NDA PARANIN TARIHI Sevket Pamuk TTV Yayinlari,1999
PARA VE KREDI SISTEMININ OLUSUMUNDA BIR ASAMA Ilhan Tekeli, Selim Ilkin TCMB Yayinlari, Ankara, 1997
OSMANLI IMPARATORLUGUNDA KAGIT PARA (KAIME) Mine Erol TTK Basimevi, Ankara, 1970
OSMANLI FINANS SISTEMINDE DONUM NOKTASI : KAGIT PARA VE SOSYO EKONOMIK ETKILERI Ali Akyıldız Eren Yayincılik, Istanbul, 1995
OSMANLI DEVLETINDEN TURKIYE CUMHURIYETINE DEVREDILEN KAIMELER VE OSMANLI BANKASI BANKNOTLARI Nezihi Aykut Yapi ve Kredi Bankasi Yayinlari, Istanbul, 1979
OSMANLI BANKASI BANKNOTLARI Ethem Eldem Osmanli Bankasi Yayinlari, Istanbul, 1998
UFAK DEGERLI OSMANLI KAGIT PARALARI Cuneyt Olcer Tarih ve Toplum Dergisi, Ekim 1986, Sayi 18
TÜRKIYEDE PARA MESELELERI Aziz Koklu Milli Egitim Basimevi, Ankara, 1947
PARA EKONOMISI Burhan Zihni Sanus  İstanbul Matbaasi, Istanbul, 1960
OSMANLI MALI TARIHINDE "ESHAM" UYGULAMASININ ILK DONEMLERINE ILŞKIN BAZI ORNEK VE BELGELER Yavuz Cezar Toplum ve Bilim Dergisi, 1980, Sayi 12